Print Page | Contact Us | Sign In | Join Today
jzwm_czechabstract_n3_2004

Souhrny obsahu - Zoo and Wildlife Medicine 35(3)

 

ANTIKONCEPCE POMOCI ZONA PELLUCIDA PRASAT U KOCKOVITYCH SELEM ZOOLOGICKYCH ZAHRAD

STRANY 271-279

Lisa A. Harrenstien, D.V.M., Linda Munson, D.V.M., Ph.D., Dipl. A.C.V.P., Lisa M. Chassy, D.V.M., M.S., Irwin K. M. Liu, D.V.M., Ph.D., and Jay F. Kirkpatrick, Ph.D.

Souhrn: Metody antikoncepce jsou u kockovitych selem v zoologickych zahradach nutne; nicmene nejcasteji pouzivany princip (implantaty melengestrol acetatu) je pri delsim pouziti spojen s vaznymi komplikacemi.  Vakcina proti praseci zona pellucida (pZP) se nabizi jako slibne reseni, ale bezpecnost nebyla u kocek v zoologickych zahradach doposud overovana.  pZP vakciny byla podana 27 samicim 10 druhu, zahrnujicim lva berberskeho (Panthera leo), levharta skvrniteho (P. pardus), jaguara (P. onca), tygra (P. tigris), levharta oblackoveho (P. uncia), pumu (Felis concolor), rysa ostrovida (F. lynx), rysa kanadskeho (F. canadensis), servala (F. serval), and rysa cerveneho (F. rufus), celkem v 15 chovech.  V prubehu 6 tydnu samice dostaly 3 i.m. injekce (65 mg pZP s kompletnim Freundovym adjuvans (FCA), Freundovym nekompletnim adjuvans, nebo s karbopolem jako adjuvans).  Priznaky estru byly zaznamenany u 14 z osetrenych samic. Byl pozorovan neocekavane vysoky pocet negativnich odpovedi (otok v miste aplikace, kulhani, otok koncetiny nebo abscedace (pripadne vse) u 5 samic pri pouziti FCA. Poruchy chovani zahrnujici zvysenou podrazdenost a agresivitu byly pozorovany u 4 kocek.  U sesti samic byla sledovana pritomnost protilatek proti  pZP po dobu 12 mesicu po osetreni; protilatky byly prokazany u vsech. Hladiny protilatek dosahly maxima 1 - 4 mesic po ockovani, zvysene hladiny persisovaly u dvou samic dele nez 12 mesicu od prvni aplikace. Vsechny osetrene samice byly ovariohysterektomovany 3 - 13 mesicu po vakcinaci. Folikulogeneze byla zaznamenana u vsech samic, nebyl zaznamenan histopatologicky nalez zanetu ovarii. Antikoncepcni ucinnost nebyla specificky hodnocena; nicmene u 2 ze 3 samic chovanych spolecne se samcem byla v prubehu studie povrzena brezost, u jedne dokonce doslo k porodu zdravych kotat.    

Klicova slova: Panthera sp., Felis sp., contracepce, Freundovo adjuvans, imunokontracepce, zona pellucida.

FIBROSA SLINIVKY BRISNI U DAMANA KAPSKEHO (PROCAVIA CAPENSIS), CAST 2: PatologIE, imunohistochemiE A eleKtronOVA miKrosKopIE

STRANY 280-291

Michael M. Garner D.V.M., Dipl. A.C.V.P., Kathryn C. Gamble D.V.M., M.S., Dipl. A.C.Z.M., James T. Raymond, D.V.M., M.S., Dipl. A.C.V.P., Thomas P. Alvarado D.V.M., M.S., John W. Wojcieszyn, Ph.D., Robert W. Nordhausen, M.A.

Souhrn: Fibrosa pankreatickych ostruvku s rozdilnou mirou jejich hyperplazie byla histologicky zjistena u 19 damanu kapskych (Procavia capensis) ze sedmi zoologickych zahrad. Nektera z postizenych zvirat, pochazela z  bezne chovne linie.  Nalez byl u 7 pacientu doprovazen vyraznou hyperglykemii, u dvou diabetem. Imunohistochemie odhalila hyperplazii beta, alpha a delta bunek v rozsahu odpovidajicim stupni fibrosy. Electronova mikroskopie prokazala ukladani kolagenu a fibroplazii uvnitr a okolo ostruvku. Pri pouziti specialnich barviv a elektronoveho mikroskopu nebyla potvrzena pritomnost amyloidu. Nebyla zjistena deplece beta bunek. Morfologicky nalez pripominal fibrosu ostruvku pankreatu u deti narozenych diabetickym matkam.

Klicova slova: Daman kapsky, Procavia capensis, slinivka brisni, diabetes mellitus, imunohistochemie, elektronova mikroskopie.

RETROSPEKTIVNI ZHODNOCENI NEMOCI LEDVIN U VRESTANA CERNEHO (ALOUATTA CARAYA) CHOVANYCH V ZAJETI 

STRANY 292-302

Deidre K. Fontenot, D.V.M., Christopher R. Gregory, D.V.M., Ph.D., and Nadine Lamberski, D.V.M., Dipl. A.C.Z.M.

 

Souhrn:  Sest z 15 (40 %) veterinarnich vysetreni u dospelych vrestanu cernych (Alouatta caraya) v jedne zoologicke zahrade zahrnovalo intravitalni nebo postmortalni diagnozu onemocneni ledvin. V techto sesti pripadech, byly zaznamenany vyrazne abnormalni hematologicke a biochemicke hodnoty pri rozvoji azotemie, nastupu klinickych projevu a pri eutanazii. Prumerny vek pri nastupu azotemie byl 14.8 +/- 2.9 let, klinicke priznaky se dostavily ve stari 17 +/- 4.7 let.  Ve ctyrech pripadech (66.6 %) byla azotemie zjistena drive nez doslo k rozvoji klinickych priznaku poskozeni ledvin. Prumerna doba trvani klinickeho onemocneni byla 2.83 +/- 1.6 roku;  prumerny vek pri eutanazii 18 +/- 4.7 let. Ve vsech pripadech byla zjistena chronicka tubulointersticialni nephritis se sekundarni glomerularni sklerozou. Trinact z dalsich 20 instituci v USA, ktere chovaji Alouatta caraya odpovedelo na sledovani prevalence onemocneni ledvin.  Zde se potvrdila nizsi prevalence (15.1 %) onemocneni ledvin, vyssi prevalence glomerulonefritid, a shodna cetnost zavaznych patologickych nalezu. 

 

Klicova slova: Onemocneni ledvin, primati, vrestan cerny, Alouatta caraya, intersticialni nefritida, glomerularni skleroza

 

TERENNI POUZITI ISOFLURANU A PRISTROJE NA ANESTEZII VZDUCHEM U VOLNE ZIJICICH ZVIRAT

STRANY 303-311

John C. M. Lewis, Vet.M.B., Ph.D.

Souhrn:  Provedeni bezne inhalacni anestezie u volne zijicich zvirat v prirozenych podminkach prinasi radu praktickych potizi. Tezke bomby medicinalniho kysliku jsou zde nevhodne. Byl vyvinut pristroj k inhalacni anestezii s pouzitim vzduchu pro rozdilne kategorie pacientu. Predbezne empiricke zkusenosti v beznych nadmorskych vyskach u drobnych savcu a ptaku prokazaly vhodnost teto kombinace a techniky pro zahajeni a provedeni anestezie u klinicky zdravych zvirat pri provadeni jednoduchych zakroku. Uvedena technika byla pouzita i pro prohloubenou a deletrvajici anestezii po injekcnim uvodu u rady velkych druhu, vcetne lidoopu a velkych kockovitych selem. V kombinaci s pulznim oxymetrem umoznujicim odhalit hypoxemii, predstavuje tato technika levne, prenosne a dostatecne kapacitni provedeni inhalacni anestezie pro terenni ucely, ktere je nezavisle na dodavce stlacenych plynu.

Klicova slova: Izofluran, vzduch, terenni anestezie, inahlacni anestezie, primati, selmy.

 

CHEMICKA ImobilizaCE U ANTILOPY SRNCI (Pelea capreolus) S Karfentanil-XylazineM NEBO S EtoRFIN-XylazineM

STRANY 312-319

Lauren L. Howard, D.V.M., Karen S. Kearns, D.V.M., Dipl. A.C.Z.M., Tracy L. Clippinger, D.V.M., Dipl. A.C.Z.M., R. Scott Larsen, D.V.M., M.S., Dipl. A.C.Z.M., and Patrick J. Morris, D.V.M., Dipl. A.C.Z.M.

Souhrn:  Dvanact dospelych antilop srncich (Pelea capreolus) byl imobilizovano kombinaci 0.4 mg/kg xylazinu s 0.01 mg/kg karfentanilu (n = 6) nebo 0.01 mg/kg etorfinu (n = 6), i.m. pri pouziti nastrelu. Byly vyhodnocovany doba uvodu a probouzeni, srdecni frekvence, dechova frekvence, rektalni teplota, saturace kyslikem, end-tidal CO2 (ETCO2), hloubka anestezie, neprime mereni krevniho tlaku a arterialni koncentrace plynu. Pacienti nebyli intubovani, ale byla zajistena inhalace kysliku pres nozdry. Ctyricet minut od zahajeni byla anestezie prerusena naltrexonen a yohimbinem. Pocatecni prumerna srdecni frekvence se vyrazne zvysila pri pouziti karfentanilu oproti pouziti etorfinu. U obou skupin byla zaznamenana hypoxie, pokles arterialniho pH krve a vzestup parcialniho tlaku kyslicniku uhliciteho v prubehu prvnich 15 minut anestezie, hodnoty byly u obou skupin shodne. Uvedene nalezy odpovidaji respiracni acidoze a omezene ventilaci. Hodnoty dechove frekvence, telesne teploty, saturace kyslikem, ETCO2, a krevniho tlaku byly u obou skupin ve vsech okamzicich sledovani shodne. Behem prvnich 5 minut anestezie byla zvirata pri pouziti karfentanilu mnohem vice citliva na vnejsi podnety nez pri pouziti etorfinu. Po aplikaci antagonistu byl navrat prvnich projevu reakce signifikantne kratsi ve skupine s etorfinem. Prestoze byly kardiopulmonarni hodnoty v obou skupinach shodne, pacienti s karfentanilem se nachazeli v lehci forme znecitliveni a nekteri vyzadovali pro provedeni lekarskeho zakroku manualni a chemickou imobilizaci. Celkove lze z duvodu kvalitativne lepsi anestezie a rychlejsiho probuzeni doporucit pro dospele antilopy srnci v zajeti spise 0.01 mg/kg etorfinu s 0.4 mg/kg xylazinu nez 0.01 mg/kg karfentanilu s 0.4 mg/kg xylazinem.

Klicova slova:  Antilopa srnci, Pelea capreolus, karfentanil, etorfin, xylazin, anestezie, yohimbin, naltrexon

ANESTEZIE S KOMBINACI XYLAZIN-MIDAZOLAM-KETAMIN VERSUS MEDETOMIDIN-MIDAZOLAM-KETAMIN U TYGRU SIBIRSKYCH (PANTHERA TIGRIS ALTAICA) V ZAJETI

STRANY 320-327

Thomas G. Curro, D.V.M., M.S., Danelle Okeson, D.V.M., Dawn Zimmerman, D.V.M., Douglas L. Armstrong, D.V.M., and Lee G. Simmons, D.V.M.

Souhrn: Dve α2-latky, xylazin a medetomidin, v kombinaci s midazolamem a ketaminem zajistily bezpecnou a ucinnou imobiliyaci u tygru sibirskych (Panthera tigris altaica). Pri pouzizi kombinace s medetomidinem bylo mozno pouzit nizsi davky a uvod i probouzeni byly kratsi. Prestoze byly zaznamenany zmeny kardiopulmonarni cinnosti, zadne z nich nemely charakter vazneho ohrozeni zivota.

Klicova slova: tygri sibirsti, Panthera tigris altaica, imobilizace, medetomidin, atipamezol, krevni plyny, acidobazicka rovnovaha

 

POROVNANI VLIVU ANTIKOAGULACNICH PROSTREDKU EDTA A HEPARINU NA HEMATOLOGICKE UKAZATELE U LEGUANU ZELENYCH (IGUANA IGUANA)

STRANY 328-332

Christopher S. Hanley, D.V.M., Stephen J. Hernandez-Divers, B. Vet. Med., D. Zoo. Med. (Reptilian), M.R.C.V.S., Shay Bush, M.T. (A.S.C.P.), and Kenneth S. Latimer, D.V.M., Ph.D., Dipl. A.C.V.P.

Souhrn:  Porovnavali jsme vliv EDTA a heparinu (heaprinu s lithiem) na hematologicke ukazatele leguanu zelenych (Iguana iguana).  Vzorky krve byly odebrany od 32 pribuznych leguanu ze stejneho soukromeho chovu a pred hematologickym vysetrenim rozdeleny do tri skupin: do zkumavky s EDTA, do zkumavky s Li-heparinem a  na primy krevni nater bez antikoagulacniho osetreni.  U prvnich dvou skupin bylo provedeno zpocitani vsech krevnich elementu a urcen celkovy pocet leukocytu, u vsech skupin byl vyhodnocen diferencialni rozpocet leukocytu. Vzorky krve osetrene heparinem nebo EDTA se vyrazne lisily v absolutnim poctu trombocytu, celkovem poctu leukocytu, zastoupeni heterofilu a monocytu. EDTA neovlivnila vyrazne hematokrit ani koncentraci celkove bilkoviny v plasme. Celkovy pocet leukocytu i jejich diferencialni rozpocet pri zpracovani krve v EDTA se daleko vice podobaly poctum v neosetrene plne krvi nez pri osetreni heparinem.

Klicova slova:  Iguana iguana, hematologie, EDTA, lithium heparin, celkovy pocet krevnich elementu, plaz

FARMAKOKINETIKA ENROFLOXACINU PO JEDNORAZOVE PERORALNI A INTRAVENOSNI APLIKACI U ALIGATORA AMERICKEHO (ALLIGATOR MISSISSIPPIENSIS)

STRANY 333-340

Kelly E. Helmick, D.V.M., M.S., Mark G. Papich, D.V.M., M.S., Dipl. A.C.V.C.P., Kent A. Vliet, Ph.D., R. Avery Bennett, D.V.M., M.S., Dipl. A.C.V.S., and Elliott R. Jacobson, D.V.M., Ph.D., Dipl. A.C.Z.M.

Souhrn:  Farmakokinetika enrofloxacinu po aplikaci 5 mg/kg per os a intra venam byla porovnavana u aligatoru americkych (Alligator mississippiensis).  Hladiny enrofloxacinu a jeho metabolizovane formy ciprofloxacinu v plasme byly stanoveny pomoci kapalne chromatografie (HPLC) a vysledne krivky koncentrace analyzovany pouzitim kompartmentoveho modelovani pro i.v. aplikaci a non-komparmentoveho modelovani pro oralni aplikaci. Dvou-kompartmentovy model nejpresneji odpovidal i.v. aplikaci.  Nitrozilni podani enrofloxacinu melo za nasledek prumernou koncentraci v plasme 4.19 ± 4.23 µg/ml v okamziku podani s udrzenim prumerne hladiny nad 1.0 µg/ml po dobu 36 hodin.  Objemova distribuce enrofloxacinu v plasme byla 1.88 ± 0.96 L/kg, s vyrovnanym poklesem a polocasem vylucovani 21.05 hodin, prumerna hodnota clearance byla v tomto pripade 0.047 ± 0.021 L/hr/kg.  Pri p.o. aplikaci enrofloxacinu byly hladiny u vsech testovanych jedincu pod 1.0 µg/ml, prumerne koncentrace se pohybovaly v rozmezi od 0.08 do 0.50 µg/ml.  Pri peroralnim podani enrofloxacinu bylo dosazeno prumerneho vrcholu plasmaticke koncentrace 0.50 ± 0.27 µg/ml za 55 ± 29 hodin s rovnomernym vylucovanim a polocasem vylucovani 77.73 hr.  Pri odbou formach aplikace enrofloxacinu byly zjistovany minimalni hladiny ciprofloxacinu, s hodnotami nizsimi nez jsou minimalni inhibicni koncentrace pro vetsinu vnimavych mikroorganismu.  Na zaklade poznatku z teto prace predpokladame, ze enrofloxacin podany aligatorum americkym v davce 5 mg/kg i.v. po 36 hodinach muze zajistit plasmaticke koncentrace odpovidajici minimalnim inhibicnim koncentracim vnimavych mikroorganismu (0.5 µg/ml).  Enrofloxacin podany aligatorum americkym v davce 5 mg/kg per os nezajistuje udrzeni minimalnich inhibicnich koncentraci vuci vnimavym mikroorganismum. 

Klicova slova: Aligator americky, Alligator mississippiensis, farmakokinetika, enrofloxacin, ciprofloxacin, oralni, antibiotika.

FARMAKOKINETICKE VLASTNOSTI DLOUHODOBE PUSOBICI FORMY OXYTETRACYKLINU PO JEDNORAZOVE INTRAVENOSNI A INTRAMUSKULARNI APLIKACI U ALIGATORA AMERICKEHO (ALLIGATOR MISSISSIPPIENSIS)

STRANY 341-346

Kelly E. Helmick, D.V.M., M.S., Mark G. Papich, D.V.M., M.S., Dipl. A.C.V.C.P., Kent A. Vliet, Ph.D., R. Avery Bennett, D.V.M., M.S., Dipl. A.C.V.S., and Elliott R. Jacobson, D.V.M., Ph.D., Dipl. A.C.Z.M.

Souhrn:  Byla studovana farmakokinetika dlouhodobe pusobici formy oxytetracyklinu podane v davce 10 mg/kg i.v. a i.m. aligatorum americkym (Alligator mississippiensis).  Hladiny oxytetracyklinu v plasme byly stanoveny pomoci kapalne chromatografie (HPLC), a namerene hodnoty byly porovnanvany s casovymi udaji pomoci kompartmentoveho (i.v. aplikace) a non-kompartmentoveho (pro i.m. aplikace) modelovani. Dvou-kompartmentovy model nejpresneji odpovidal i.v. aplikaci.  Intravenosni aplikace oxytetracyklinu mela za nasledek plasmatickou koncentraci v okamziku podani 60.63 ± 28.26 µg/ml s prumernou hladinou 2.82 ± 0.71 µg/ml na konci 192-hodinoveho sledovani. Objemova distribuce i.v. oxytetracyklinu byla 0.20 ± 0.09 L//kg, s rovnomernym vylucovanim a dosazenim polocasu vylucovani 15.15 h a totalni clearance 0.007 ± 0.002 L/hr/kg.  Intramuscularni podani oxytetracyklinu zajistilo dosazeny maximalni hladiny 6.85 ± 1.96 µg/ml 1 hodinu po aplikaci, s prumernou hladinou 4.96 ± 1.97 µg/ml na konci 192-hodinoveho sledovani. Pri rovnomernem vylucovani byl polocas vylucovani oxytetracyklinu pri i.m. aplikaci 131.23 hodin.  Z vysledku vyplyva, ze leky s dlouhodobou formou pusobeni oxytetracyklinu podane aligatorum americkym parenteralne v davce 10 mg/kg po 5 dnech mohou zajistit udrzeni plasmaticke koncentrace presahujici minimalni inhibicni koncentraci 4.0 µg/ml pro vnimave mikroorganismy.

Klicova slova:, Alligator mississippiensis, farmakokinetika, dlouhodobe pusobici forma oxytetracyklinu, parenteralni, antibiotika.

 

VLIVY OZONIZACE NA THE SPECIATION OF ROZPUSTENEHO IODU V UMELE PRIPRAVENE MORSKE VODE

STRANY 347-355

Johanna Sherrill, D.V.M., M.S., Brent R. Whitaker, M.S., D.V.M., and George T. F. Wong, Ph.D.

Souhrn:  Jod ve forme jodidu je nezbytny pro syntezu tri-jodthyroninu a thyroxinu u ryb. Chemicka forma jodu ve vzorcich umele pripravene morske vody byla hodnocena v prubehu a po expozici vody pouze vzduchu s kyslikem a  koncentracim ozonu potrebnym pro oxydacne-redukcni procesy typicke pro biologicke filtry (400 mV) a ozonovou komoru (800 mV).  Chemicke formy jodu byly rovnez mereny v zasobnim tanku velkeho recirkulacniho akvarijniho systemu s ozonizaci ve kterem byly u ryb zaznamenany pripady poskozeni stitne zlazy (napriklad thyroiditis, hyperplazie, adenomy a adenokarcinomy). S narustajici expozici ozonu doslo k poklesu koncentrace jodu a jeho rozpustne organicke formy (DOI), zatimco hladiny jodicnanu vzrostly. Vysledkem expozice 400 mV, jodidove koncentrace poklesly na mene nez na polovinu hodnoty v puvodni hrube smesi pro umelou morskou vodu. Po expozici 800 mV poklesly puvodni koncentrace jodidu o 67 %, a rozpustne organicke formy (DOI) nebylo mozno vubec detekovat, zatimco koncentrace jodicnanu vystoupily na 155 %, s nepatrnymi zmenami v koncentraci jodu. Vysledky svedci o ozonem-indukovane konverzi jodidu na jodicnan, a z DOI na jodidy a/nebo na jodicnany (pripadne obe formy).  Jodidy ani DOI nebyly potvrzeny ve vzorcich vody z akvaria. Ozonizace umele morske vody muze menit relativni zastoupeni jednotlivych forem jodu v uzavrenem systemu. Na zaklade toho lze doporucit pridavani jodidu do vyzivy nebo vody pro ryby chovane v ozonizovanem systemu morske vody.

Klicova slova: Ryba, umela morska voda, jod, ozon, nemoci stitne zlazy, struma.

 

ULTRASONOGRAFICKE VYSETRENI LEDVIN U KOCKY TYGRI (LEOPARDUS TIGRINUS)

STRANY 356-360

Georgea Bignardi Jarretta, D.V.M., Pedro Primo Bombonato, D.V.M., Ph.D., and Marcelo Alcindo de Barros Vaz Guimarães, D.V.M., Ph.D.

 Souhrn:  Ultrasonografie je v soucasne dobe vyuzivana ve veterinarni medicine ke studiu anatomie and fyziologie vnitrnich organu a pro stanoveni standardnich hodnot pro exoticke druhy zvirat. Takto lze hodnotit stavbu ledvin a merit jejich delku, sirkua vysku. Ve dvou zoologickych zahradach v São Paulo v Brazili byly u 33 kocek tygrich (Leopardus tigrinus), z toho 20 samcu a 13 samic, ultrasonograficky hodnoceny ledviny pomoci 7.5-MHz linearni sondy. Z namerenych linearnich udaju byl vypocitavan objem ledvin. Linearni parametry ani hodnoty vypocitaneho objemu se pri porovnan leve a prave leviny vyrazne nelisily.

Klicova slova: ultrazvuk, ledviny, Leopardus tigrinus, kockovite selmy

 

FIBROSA SLINIVKY BRISNI U DAMANA KAPSKEHO (PROCAVIA CAPENSIS), CAST 1: KaZUISTIKY, PATOLOGICKA FYZIOLOGIE A EPIZOOTOLOGIE

STRANY 361-369

Kathryn C. Gamble D.V.M., M.S., Dipl. A.C.Z.M., Michael M. Garner D.V.M., Dipl. A.C.V.P., Laura Krause R.V.T., and Thomas P. Alvarado D.V.M., M.S.

Souhrn: U dvou dospelych damanu kapskych (Procavia capensis) v Dallas Zoo byl v letech 1997-2000 potvrzen spontanni diabetes mellitus, zatimco u tretiho zvirete se stejnymi klinickymi projevy onemocneni nebyla hyperglykemie potvrzena. Vysetreni pankreatu odhalilo u vsech tri zvirat fibrozu pankreatickych ostruvku (PIF).  Retrospektivni vyhodnoceni lekarskych zaznamu a vysetreni u vsech damanu kapskych odchovanych v tomto chovu v letech 1991-2002 odhalilo dalsich osm zvirat s PIF.  Vsechna postizena zvirata, tri samci a osm samic, byla ve stari 1 – 7 roku. Onemocneni se projevovalo netypickymi zmenami s pritomnosti mekke stolice a hrubou srsti nebo u pacientu doslo k akutnimu prubehu a nahlemu uhynu. Vysledky laboratornich vysetreni byly k dispozici u sedmi pacientu jeste pred rozvojem onemocneni. U sesti z nich odhalily skrytou hypeglygekemii, u sedmi zvysenou koncentraci kreatinkinazy, amylazy a lipazy.  Genealogicky rozbor neprokazal rodinnou predispozici pro onemocneni s PIF.  Prehledne histologicke vysetreni z dalsich deviti chovu ve kterych doslo k uhynu damanu kapskych v prubehu sledovaneho obdobi zahrnovalo sest pracovist s 12 dalsimi pripady onemocneni zvirat nepribuznych s puvodnim chovem.  Histopatologie ani serologie neprokazaly infekcni charakter onemocneni.  Vysetreni protilatek proti pankreaticke tkani (ostruvkum) a proti insulinu nepotvrdila autoimunitni onemocneni. U zadneho z pacientu nebyl znam kontakt s toxickymi latkami. Provedena omezena vysetreni vyzivy nepotvrdila ani tuto moznou pricinu onemocneni a pricina PIF tak zustava skryta.

Klicova slova: daman kapsky, Procavia capensis, slinivka brisni, Langerhansovy ostruvky, patologie, diabetes mellitus

 

TRANSICIONALNI KARCINOM U CTYR KOCEK RYBARSKYCH (PRIONAILURUS  VIVERRINUS)

STRANY 370-380

Meg Sutherland-Smith, D.V.M., Catherine Harvey, D.V.M., Dipl. A.C.V.P., Mark Campbell, D.V.M., Denise McAloose, V.M.D., Dipl. A.C.V.P.,  Bruce Rideout, D.V.M., PhD., Dipl. A.C.V.P., and Patrick Morris, D.V.M., Dipl. A.C.Z.M.

 

Souhrn:  Transicionalni karcinom (TCC) bunek mocoveho mechyre byl diagnostikovan u ctyr pribuznych kocek rybarskych (Prionailurus viverrinus). Hlavnim klinickym projevem byla ve vsech pripadech persistentni hematurie odolavajici lecbe.  Cystotomie and biopsie umoznily intravitalni diagnozu u tri pacientu jeste pred eutanazii z duvodu zhorseni stavu. U ctvrte kocky byla diagnoza urcena az po utraceni, ktere bylo provedeno kvuli selhani ledvin.  Hematurie se docasne upravila pouze u jedne kocky s vcasnou diagnozou a lecbou piroxikamem a karboplatinou.  Pokusy prokazat u dvou pripadu herpesvirus nebyly uspesne. Histologicky nalez TCC odpovidal nalezum znamym u jinych pacientu. Metastaticka loziska byla u jedne kocky postmortalne odhalena v plicich;  u ostatnich kocek nebyly metastazy prokazany pitvou ani histologicky. TCC mocoveho mechyre ma zrejme vyssi cetnost u kocek rybarskych nez u jinych druhu domacich ci divokych kockovitych selem.

Klicova slova: Transitional cell carcinoma, mocovy mechyr, kocky, kocka rybarska, Prionailurus  viverrinus, chemoterapie.

 

RENALNI MYXOSPORIDIASA U BLATNICE ROHATE (MEGOPHRYS NASUTA)

STRANY 381-386

Ann E. Duncan, D.V.M., Michael M. Garner, D.V.M., Dipl. A.C.V.P., Jerri L. Bartholomew, Ph.D., Tim A. Reichard, D.V.M., and Robert W. Nordhausen, M.A.

Souhrn: Renalni myxosporidiasa a s ni spojene leze byly pozorovany u blatnic rohatych, Megaphrys nasuta, v Detroit Zoological Institute v Zoo Toledo. Puvodce byl urcen jako Chloromyxum sp. na zaklade histopatologie, cytologie a elektronove mikroskopie. Histologicke zmeny v ledvinach zahrnovaly ruzny stupen dilatace tubulu a nekrozy a mirnou az rozsahlou formu nehnisave tubulointersticialni nefritidy spojene s pritomnosti vegetativnich stadii myxosporidii. Jedna se o druhy popsany pripad Chloromyxum sp. v ledvinach obojzivelniku a prvni pripad uhynu hostitele vyvolany bezprostredne timto parazitem.

Klicova slova: Blatnice rohate, Megaphrys nasuta, Myxosporea, Chloromyxum.

 

serologicKE VYSETRENI PO InfeKCI VIREM herpes simplex typ 1-LIKE v KOLONII KOSMANU BELOVOUSYCH (Callithrix jacchus) CHOVANYCH V ZAJETI

STRANY 387-390

Jean-Michel Hatt, PD Dr. Med. Vet., M. Sc., Paula Grest, Dr. Med. Vet., Horst Posthaus, Dr. Med. Vet., Walter Bossart, PD, Dr. Phil.

Souhrn:  Propuknuti infekce herpesviru zpusobilo uhyn u 4 z 5 kosmanu belovousych (Callithrix jacchus) v soukromem chovu. Napadne leze zahrnovaly akutni ulcerativni gingivitidu, glositidu a zvetseni mandibularnich miznich uzlin. Histologicky doprovazely vsechny uhyny meningoencefalitida and eosinofilni zmeny na neuronech a gliovych bunkach s intranuclearnimi inklusemi. Z mozkove tkane byl izolovan herpes simplex-like virus, ktery byl pomoci imunofluorescence definovan jako Herpes simplex type 1 virus pripadne blizce pribuzny virus. Serologicke vysetreni (KF test) naznacil, ze matka ktera infekci prezila byla serologicky pozitivni dele nez 4 roky a ze jeji mladata byla seronegativni. Nejpravdepodobnejsim zdrojem infekce byl chovatel, ktery rucne dokrmoval odchovavana mladata.

Klicova slova: Kosman belovousy, Callithrix jacchus, Herpes simplex virus, serologie.

 

 

 

POUZITI POCITACOVE TOMOGRAFIE PRO ZNAZORNENI Crassicauda grampicola U DELFINA SEDEHO (Grampus griseus

STRANY 391-394

Paolo Zucca, D.V.M., Ph.D., Giovanni Di Guardo, D.V.M., Dipl. E.C.V.P., Roberto Pozzi-Mucelli, M.D., Dino Scaravelli, Biol., and Marco Francese, Biol.

 

Souhrn: Dospely samec delfina sedeho (Grampus griseus) byl nalezen u pobrezi Friuli Venezia Giulia, v severovychodni Italii, v kvetnu 2001. U mnoha delfinu tohoto druhu byla ve sledovane oblasti drive zjistena parazitarni infekce Crassicauda grampicola v bulla tympanica a frontalnich sinech. Proto bylo u uhynuleho samce rozhodnuto provest postmortalne CT vystereni hlavy za ucelem vypracovani vysetrovaci metody. Nalez byl porovnan s vysledkem pitvy. Tato technika muze byt uzitecnou intravitalni metodou diagnostiky postizeni hlavy Crassicauda sp. u delfinu.

Klicova slova: pocitacova tomografie (CT), Crassicauda grampicola, Grampus griseus.

MERENI PLASMATICKE KONCENTRACE IVERMEKTINU U LAM (LAMA GLAMA) PO STANDARDNI PODKOZNI APLIKACI

STRANY 395-396

Tanya H. Burkholder, D.V.M., James Jensen, D.V.M., Dipl. A.C.Z.M., Hong Chen, M.S., Katherine Junkins, D.V.M., Jenifer Chatfield, D.V.M., and Dawn Boothe, D.V.M., Ph.D.

 

Souhrn: Plasmaticke hladiny ivermektinu byly stanoveny pomoci kapalne chromatografie (HPLC) u peti lam (Lama glama) po jednorazove podkozni aplikaci 200 μg/kg.   Hladiny ivermektinu nebyly v plasme prokazatelne 4 tyden po injekci. Predpoklada se, ze davka je u tohoto druhu nedostatecna pro zajisteni terapeuticke koncentrace.

 

Klicova slova: Ivermektin, lama, Lama glama, farmakokinetika, parazite.

 

DIAGNOZA A lECBA PREDBEZNE STANOVENE PYELONEFRITIDY U SLONA INDICKEHO (ELEPHAS MAXIMUS)

STRANY 397-399

Carlos R. Sanchez, D.V.M., M.Sc., Suzan Murray D.V.M., Dipl. A.C.Z.M., Richard J. Montali D.V.M., Dipl. A.C.V.P., Dipl. A.C.Z.M., and Lucy H. Spelman, D.V.M., Dipl. A.C.Z.M.

Souhrn:  U samice slona indickeho (Elephas maximus), stari 37 roku, se dostavily nechutenstvi, neklid, a tmave zbarvena moc.  Vysetreni moci prokazalo hematurii, leukocyturii, isosthenurii, proteinurii, granularni valce a abscenci krystalu stavelanu vapenateho. V krvi byla zjistena azotemie. Kultivace vzorku moci prokazalo cistou kolonii Streptococcus zooepidemicus, resistentni k sulfametoxazol-trimetoprimu, ale citlivou k cefalosporinum. Prebezna diagnoza pyelonefritidy byla stanovena na zaklade techto vysetreni. Slonice byla lecena intravenosne ceftiofurem, za soucasne rehydratace pacienta cestou intravenosni i rektalni. V dusledku zminene terapie se postoj pacienta a zajem o potravu upravily, abnormalni parametry v krvi zmizely a v moci se opet objevily krystaly stavelanu vapenateho. Byla tak potvrzena predbezna diagnoza. Nasledne podrobne ultrasonograficke vysetreni odhalilo zmenenou stavbu obou ledvin s parenchymalni hyperechogenitou a mnohacetny leiomyom delohy.

Klicova slova: Hematurie, slon indicky, Elephas maximus, pyelonefritida, krystaly stavelanu vapenateho.

KNEMIDOKOPTES U KANETE SWAINSONOVA, BUTEO SWAINSONI 

STRANY 400-402

David S. Miller, M.S., D.V.M., Glenda F. Taton-Allen, B.S., M.S., and Terry W. Campbell, D.V.M., Ph.D

 

Souhrn: Samec kanete swainsonova (Buteo swainsoni) v rehabilitacnim centru v Coloradu vykazoval rozsahle supinateni kuze na medialne plose stehen a spodine tela. Pomoci metody celofanove pasky byly odhaleni parazite, samci i samice Knemidokoptes. Klinicky stav pacientu se upravil po osetreni ivermektinem aplikovanym celkem trikrat v davce 200 μg/kg, i.m., vzdy po 10 dnech.

 

Klicova slova: Knemidokoptes, Buteo swainsoni, kane swainsonovo, ivermektin.

 

MALFORMACE DOSPELEHO HORNIHO SPICAKU PO VNITRNI ZLOMENINE U PRASETE DIVOKEHO (SUS SCROFA L.)

STRANY 403-405

Dean Konjević, D.V.M., Uwe Kierdorf, Ph.D., Dr. habil., Frank J. M. Verstraete, D.V.M., M.V.M., Dipl. A.V.D.C., Dipl. E.C.V.S., Dipl. E.V.D.C., Zdravko Janicki, D.V.M., Ph.D., Alen Slavica, D.V.M., Ph.D., Tomislav Keros, D.V.M., and Krešimir Severin, D.V.M.

Souhrn:  Je popsan pripad intraalveolarni zlomeminy a nasledne malformace apikalni casti leveho horniho spicaku u dospeleho kance prasete divokeho (Sus scrofa L.). V dusledku zlomeni a nasledneho hojeni doslo nahromadeni tkane, ktera zpusobila rust zubu do dvou stran.

Klicova slova: prase divoke, Sus scrofa, spicak, dentalni fraktura, apikalni malformace

RETROPERITONEALNI TERATOM U SKUNKA PRUHOVANEHO (MEPHITIS MEPHITIS)

STRANY 406-408

John S. Munday, B.V.Sc., Dipl. A.C.V.P., Steve E. Fairchild, D.V.M., and Cathy A. Brown, V.M.D., Dipl. A.C.V.P.

Souhrn: U ctyrleteho skunka pruhovaneho (Mephitis mephitis) se vytvoril a masa 11- x 7- x 7- cm retroperitonealne za levou ledvinou. Masa byla chirurgicky odstranena a na zaklade histologickeho a imunohistochemickeho vysetreni byla stanovena diagnoza - benigni teratom. Po sesti mesicich byla ve stejnem miste nalezena a odstranena histologicky shodna neoplazie. Bal zvazovana moznost lokalne omezeneho rekurentiho procesu. Skunk uhynul po dalsich 16 mesicich bez zjevnych projevu rekurence. V tomto pripade se kompletni chirurgicke odstraneni ukazalo jako ucinne a podporilo tak predpoklad benigniho procesu. Teratomy s lokalizaci mimo pohlavni zlazy je vhodne u skunka zahrnout do diferencialni diagnozy abdominalnich mas.

Klicova slova: Neoplazie, skunk, teratom, Mephitis mephitis, patologie

MYASTHENIA GRAVIS U MEDVEDA LEDNIHO (URSUS MARITIMUS)

STRANY 409-411

David E. Kenny, V.M.D., Jeffery Baier, D.V.M., Felicia Knightly, D.V.M., Daniel Steinheimer, D.V.M., Dipl. A.C.V.R., David M. Getzy, D.V.M., Dipl. A.C.V.P., and G. Diane Shelton, D.V.M., Ph.D. 

Souhrn: U dospele samice medveda ledniho (Ursus maritimus), multipary ve veku 14.6 let, se nahle dostavila napadna slabost panevni koncetiny. Klinicke vysetreni ani paraklinicka vysetreni zahrnujici hematologii, biochemii, radiografii a myelografii neumoznila stanovit konecnou diagnozu. Ctyrdenni podpurna terapie neprinesla zlepseni a medvedice musela byt utracena. V kranialnim mediastinu byl odhalen ovoidni utvar, histologicky definovany jako thymom.  Pri porovnani se zdravymi lednimi medvedy byly v krevnim seru medvedice pomoci radioimunoanalyzy prokazany zvysene koncentrace protilatek proti acetylcholinovemu receptoru (AchR, 0.13 ± 0.06 nmol/L versus 0.86 nmol/L), coz u ostatnich druhu pacientu odpovida stavu myasthenia gravis (MG).  Ackoli test na stanoveni protilatek proti AChR u lednich medvedu neni doposud standardizovan, domnivame se, ze se jedna omozne postmortalni potvrzeni MG, ktera je bezna doprovazena pritomnosti thymomu u jinych zivocisnych druhu. 

Klicova slova: medved ledni, Ursus maritimus, myasthenia gravis, thymom, nikotinove acetylcholinove receptory, AChR.

Location

581705 White Oak Road
Yulee, FL 32097 USA

Contact Us

Local: (904) 225-3275
Fax: (904) 225-3289
Email:Admin@AAZV.org

Connect With Us